Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje u letnjem semestru 2018/2019. na Univerzitetu u Ankari (Middle East Technical University www.metu.edu.tr). Studijske oblasti dostupne studentima Megatrend univerziteta na engleskom jeziku su: poslovne studije, ekonomija i kompjuterske nauke. Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i master studija (razmena…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu za studiranje u zimskom semestru 2018/2019. na Univerzitet Politecnico di Milino u Milanu (https://www.polimi.it/en/ ). Na konkurs se mogu prijaviti studenti druge i treće godine osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 1 semestra, tj. 5 meseci) sa Fakulteta dramskih umetnosti. Na konkurs se…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje u zimskom semestru 2018/2019. na Univerzitetu u Valensiji (www.uv.es ). Na konkurs se mogu prijaviti studenti druge i treće godine osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 1 semestra, tj. 5 meseci). Studijsku ponudu Univerziteta u Valensiji na engleskom jeziku…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje u zimskom semestru 2018/2019. na Univerzitetu u Plocku (http://www.pwszplock.pl/en/home-page/ ). Na konkurs se mogu prijaviti studenti druge i treće godine osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 1 semestra, tj. 5 meseci) sa Fakulteta za poslovne studije i Geoekonomskog fakulteta….

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje u zimskom semestru 2018/2019. na Univerzitetu Povislanski u Kvidzinu (https://psw.kwidzyn.edu.pl/ ). Na konkurs se mogu prijaviti studenti druge i treće godine osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 1 semestra, tj. 5 meseci) sa Fakulteta za poslovne studije i Geoekonomskog…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost studenata , komisija objavljuje  spisak kandidata za učešće u Erasmus+ programu mobilnosti tokom letnjeg semestra 2017/2018. godine. Univerzitet u Valensiji, Španija Krstić Katarina , Geoekonomski fakultet, 4. godina studija Simić Katarina, Fakultet za kulturu i medije, 4. godina studija…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje u letnjem semestru 2017/2018. na Univerzitetu u Plocku (http://www.pwszplock.pl/en/home-page/). Na konkurs se mogu prijaviti studenti druge i treće godine osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 1 semestra, tj. 5 meseci) sa Fakulteta za poslovne studije i Geoekonomskog fakulteta. Na…

Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Valensiji (Španija) – letnji semestar 2017/2018. Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje u letnjem semestru 2017/2018. na Univerzitetu u Valensiji (www.uv.es). Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 1 semestra,…

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ za studiranje u letnjem semestru 2017/2018. na Univerzitetu u Temišvaru (www.uvt.ro). Studijske oblasti dostupne studentima Džon Nezbit Univerziteta su: poslovne studije, novinarstvo, pravo, kompjuterske nauke, umetnost i dizajn. Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih nivoa akademskih studija (razmena u trajanju od…

Na osnovu primljenih prijava i priložene dokumentacije, a prema predvidjenim kriterijumima za evaluaciju prijava za mobilnost studenata, komisija objavljuje imena kandidata koji su odabrani za učešće u programu mobilnosti „Erazmus+“ tokom zimskog semestra akademske 2017/2018. godine. Una Vasović, Geoekonomski fakultet, 3. godina studija Na listi čekanja se nalazi sledeći kandidat i njemu će biti odobrena stipendija…

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: