Dekan Geoekonomskog fakulteta prof. dr Slobodan S. Pajović koji je i predsednik Međunarodne federacije za izučavanje Latinske Amerike i Kariba (FIEALC), na poziv dr Garija Ngaja i dr Sonje Čan Prado, predsednika i potpredsednice i blagajnika Makao asocijacije za promociju razmene izmedju Latinske Amerike i Azije (MAPAEL), boravio je u Makau od 27. novembra do 2.decembra 2017. godine.

Tokom posete, dekan Pajović vodio je razgovore u MAPAEL-u u vezi sa organizacijom naučnog Foruma FIEALC u Makau i to na temu izazova i perspektiva trikontinentalne saradnje (Kina, Latinska Amerika i jugoistočna Evropa u svetlu kineske strategije “Jedan pojas, jedan put (One Belt, One Road)”. Ovaj projekat predsednika FIEALC prihvaćen je tako da će se navedeni ekspertski okrugli sto održati 19. oktobra 2018. godine u Makau i to u okviru Macao International Trade and Investment FairMIF.

Pored toga, profesor Pajović posetio je Fakultet društvenih nauka Univerziteta iz Makaa, najvažnijeg državnog univerziteta,  i razgovarao sa dekanom, prof. dr Jufanom Haoom. Izražen je interes za programe našeg Geoekonomskog fakulteta a sugerisani su sledeći oblici saradnje: razmena studenata, profesora, letnje škole, jednosemestralni i dvo-semestralni boravci studenata, razmena publikacija, dogovor o štampanju naučnih radova profesora sa naša dva univerziteta, naučno-istrazivački projekti na teme od zajedničkog interesa. Profesor Jufan Hao je izrazio interesovanje da sledeće godine tokom svog boravka u Evropi (april ili maj) poseti naš fakultet i održi predavanje na temu “Jedan pojas, jedan put” i objasni mesto jugoistočne Evrope u ovoj strategiji.

Dekan našeg fakulteta posetio je i Makao univerzitet za nauku i tehnologiju, kao i  Univerzitet Sv. Jozef, najznačajniji privatni univerzitet u Makaou i jedini katolički univerzitetu u tom delu Kine. Prorektorka prof. dr Maria Antonia N. Espadina, prof. dr Hoze Alves, dekan Fakulteta za poslovne studije i prof. dr Francisko J.B.S. Leandro, koordinator Fakulteta za društvene i pravne studije izrazili su interesovanje da sarađuju sa našim fakultetom s obzirom da se oni nalaze u pripremoj fazi da osnuju Geoekonomski departman u okvirima Fakulteta za društvene i pravne studije. U tom smislu, zatražili su od dekana GEF-a pomoć za osnivanje geoekonomskog departamana i, u okviru njega, osmišljavanje Seminara za balkanske studije.

Na kraju boravka, profesor Pajović imao je i sastanke sa dr Hozeom Luisem Markezom, predsednikom Instituta za evropske studije iz Makaoa koji je zainteresovan za saradnju sa GEF-om i, posebno, Sektorom za Evropske studije našeg fakulteta.

Posebno važan sastanak bio je sa prof. dr Ci Sihuem (članom Kineske akademija društvenih nauka, profesorom Šangajskog univerziteta, direktorom Centra za latinskoameričke studije Šangajskog univerziteta, potpredsednikom Kineskog društva za izučavanje rastućih ekonomija i potpredsednikom Kineske asocijacije za latinskoameričke studije) o mogućnosti organizovanja XX kongresa FIEALC na Šangajskom univerzitetu i saradnji sa Sektorom za Latinsku Ameriku i Karibe GEF-a.

© COPYRIGHT | MEGATREND UNIVERZITET

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: